Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r Cyngor Sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Argyfyngau/Gwybodaeth-Covid-19-Coronavirus.aspx#