Fel rheol cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymdeithas Trearddur ar y nos Fawrth olaf o’r mis yn Neuadd y Pentref am 7pm. Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd i arsylwi gwaith y Cyngor ond mae’n rhaid pwysleisio nad yw’r cyhoedd yn cael cyfrannu i drafodaethau yn ystod y cyfarfodydd. Byddai rhybudd o bresenoldeb yn cael ei werthfawrogi gan fodd lle i seddi ychwanegol yn gyfyngedig iawn.

Fodd bynnag, mae croeso i unigolion neu grwpiau wneud sylwadau drwy drefniant ymlaen llaw neu drwy ohebiaeth ysgrifenedig.

Cyfarfodydd y Cyngor Cymdeithas

Mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb, er mae’n rhaid pwysleisio nad yw’r cyhoedd yn cael cyfrannu i drafodaethau yn ystod y cyfarfodydd heb wneud trefniadau o flaen llaw. Mae croeso i unrhyw unigolyn neu fudiad gysylltu i drefnu hyn.

Dogfennau’r Cyngor:

Datganiadau o Ddiddordeb Cyngor Cymdeithas Trearddur 2016/2017

Datganiadau o Ddiddordeb Cyngor Cymdeithas Trearddur 2017/2018