Gwasanaeth Bws

Ceir trafnidiaeth gyhoeddus dda ym Mae Trearddur gyda dau lwybr bws drwy’r pentref sef:

Llwybr 4 a X4(ar ddydd Sul yn unig) yn ôl a blaen rhwng Caergybi a Bangor trwy Langefni a gwahanol bentrefi lleol, gan gynnwys Bae Trearddur.
(mwy o wybodaeth)

Llwybr 23 yn ôl a blaen rhwng Caergybi a Rhoscolyn. (mwy o wybodaeth)

Junction Lon St Ffraid - Ravenspoint Road Llangefni bound
Lunction Lon St Ffraid - Lon Isallt Llangefni bound
Timetable to Llangefni
 • Junction Lon St Ffraid - Ravenspoint Road Llangefni bound
 • Lunction Lon St Ffraid - Lon Isallt Llangefni bound
 • Timetable to Llangefni
 • Tacsi

  Gwasanaethau tacsi lleol (mwy o wybodaeth) (gweler hefyd)

  Trên

  Mae gwasanaeth trên o Gaergybi: Arriva & Virgin trains

  Fferi

  Yn teithio o Borthladd Caergybi i Dde Iwerddon - Stena & Irish Ferries