Bae Trearddur ei gwasanaethu'n dda gan y Gwasanaethau Brys, yn ogystal â rhai llai brys.

Gwasanaethau brys

Heddlu, Tân , Ambiwlans a Gwylwyr y Glannau (ar gyfer Bad Achub)

Ffoniwch 999 am ymateb brys i sefyllfaoedd sy'n bygwth bywyd.

Fodd bynnag, ceir cyngor ar faterion di-frys gan yr HEDDLU drwy ffonio 101
Mae yna hefyd dîm cyfeillgar o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ( PCSO ) sydd â chyfrifoldeb am bentrefi dynodedig ar Ynys Môn. Mae manylion y rhain ar gael drwy ffonio 101.

Ysbytai

Mae dwy ysbyty yn gwasanaethu’r ardal:

Ysbyty Penrhos Stanley yw’r agosaf ac yn uned ' ANAFIADAU MÂN ' yn unig. [Link]

Ysbyty Gwynedd, Bangor - ein prif ysbyty am DDANWEINIAU AC ACHOSION BRYS mae hon ychydig dros Bont Menai sydd tua 20 milltir i ffwrdd. [Link]

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill

Meddygfeydd Cyfagos

Mae sawl meddygfa yn yr ardal:
Meddygfa Victoria, Victoria Road, Caergybi, LL65 1UD
Ffôn: 01407 762713, Ffacs: 01407 765052
Meddygfa Longford House, Longford Road, Caergybi, LL65 1TR
Ffôn: 01407 762341, Ffacs: 01407 761554
Meddygfa Cambria, Ucheldre Ave, Caergybi, LL65 1RA
Ffôn: 01407 762735, Ffacs: 01407 766900

Fferyllwyr

Tesco Pharmacy, Ystad ddiwydiannol Penrhos, Caergybi, LL65 2UH [Link]

Boots, 29 Stryd y Farchnad, Caergybi, LL65 1UN [Link]
Ffôn: 01407 762794

Rowlands, 62 Stryd y Farchnad, Caergybi, LL65 1UN [Link]
Ffôn: 01407 762157

Deintyddion

Mae sawl meddygfa deintydd gerllaw yng Nghaergybi: Longford Road Dental Practice, Tara Martin Dental Care, and Iolo Jones & Associates [Link]

Advice on Lost & Found Dogs

Contact details of Dog Wardens & appointed Kennels

Anglesey Council Warden: 01248 75 28 20
Appointed kennels are: Nant y Corn, Abergele - 01745 824646 OR 07833 653350
Pen yr Orsedd Kennels Rhosgoch Anglesey 01407 711 444 OR 0750 246 51 87