Parc Chwarae Plant

Mae'r parc chwarae gyferbyn â'r Orsaf Bad Achub ar Lon Isallt ar brydles i’r Cyngor Cymdeithas gan y Cyngor Sir. Mae gennym is-bwyllgor sydd yn redeg a chynnal y safle o ddydd i ddydd.

Llwybrau

Mae gennym nifer o lwybrau cyhoeddus yn yr ardal ar gyfer y rhai sydd eisiau crwydro’r cefn gwlad, ond un o'r prif atyniadau i gerddwyr yw Llwybr Arfordirol Ynys Môn.

Mae adrannau 11 a 12 o Lwybr Arfordirol Ynys Môn o Rhoscolyn i Fae Trearddur ac o Fae Trearddur i Ynys Lawd a thu hwnt yn arbennig o brydferth.

Mae rhan ogleddol yr ardal hefyd yn cael ei ddosbarthu fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae'r warchodfa RSPB sydd yno yn hynod boblogaidd.

Mae rhagor o wybodaeth am y llwybrau cyhoeddus a Llwybr Arfordirol Ynys Môn ar gael ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn.

Mae dolenni defnyddiol yn cynnwys:

029 children's play park
028 children's play park
027 children's play park
026 children's play park
001 Porth y post
002 porth y post
  • 029 children's play park
  • 028 children's play park
  • 027 children's play park
  • 026 children's play park
  • 001 Porth y post
  • 002 porth y post