Toiledau

Bae Trearddur

Mae Toiledau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu lleoli ar y prif faes parcio ar Lôn St. Ffraid.

Mae'r cyfleusterau fel rheol yn AGORED o'r Pasg tan ddiwedd mis Hydref pob blwyddyn.

Mae cost o 20c i’w defnyddio.
Mae cyfleusterau ar wahân i'r anabl gyda mynediad iddo drwy gerdyn anabledd.
Comisiynwyd y gwaith celf sydd yn addurno’r gwaith brics sydd yn cau’r ffenestri gan Gymdeithas Preswylwyr a Thenantiaid Bae Trearddur. Mae’r Gymdeithas yma yn tueddu’r ardd gyfagos hefyd.

Porthdafarch

Mae Toiledau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn ar agor o Basg hyd at ddiwedd mis Medi.

Canolfan Ymwelwyr (RSPB) - Clogwyni Ynys Lawd

Cyfleusterau sydd ar gael i’r cyhoedd o dan y Cynllun Toiledau Cymunedol yw'r rhain gyda thoiled i ddynion, merched a’r anabl. Mae cyfleusterau Newid Babanod yno hefyd. Mae'r rhain yn AGORED o 10am - 5pm o Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Parcio

Lon St. Ffraid (LL65 2YR)

Mae hwn yn faes mawr wrth ymyl y prif draeth ym Mae Trearddur.

Uchder mwyaf 6’ 6’’

Mae toiledau cyhoeddus yma.

Fron Towyn - (LL65 2UL)

Mae hwn yn faes parcio arhosiad hir arall wrth adeilad yr RNLI ar ben gogleddol y prif draeth ym Mae Trearddur.

Mae yno 56 o lefydd wedi eu marcio + 3 bae i'r anabl

Uchder mwyaf 6’ 6’’

Lôn Isallt (LL65 2UN)

Defnyddir yn bennaf ar gyfer parcio cerbydau a threlars cychod

Mae Caban / ystafell ddosbarth a chyfleusterau newid ar gyfer chwaraeon dŵr ar gael i’w hurio

Ynys Lawd a Chlogwyni Ynys Lawd

Mae parcio cyfyngedig gan y fynedfa i Ynys Lawd a’r Goleudy ond mae gan y RSPB eu maes parcio eu hunain wrth Glogwyni Ynys Lawd.

Mae'r maes parcio RSPB ar - cyf grid: SH211818 ac mae ganddo dri bae parcio i'r anabl wedi'u marcio a rheseli beiciau.

Ceir toiledau a safle bwyta ar y safle yma .