Toiledau

Bae Trearddur

Mae Toiledau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu lleoli ar y prif faes parcio ar Lôn St. Ffraid.

Mae'r cyfleusterau fel rheol yn AGORED o'r Pasg tan ddiwedd mis Hydref pob blwyddyn.

Mae cost o 20c i’w defnyddio.
Mae cyfleusterau ar wahân i'r anabl gyda mynediad iddo drwy gerdyn anabledd.
Comisiynwyd y gwaith celf sydd yn addurno’r gwaith brics sydd yn cau’r ffenestri gan Gymdeithas Preswylwyr a Thenantiaid Bae Trearddur. Mae’r Gymdeithas yma yn tueddu’r ardd gyfagos hefyd.

Porthdafarch

Mae Toiledau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn ar agor o Basg hyd at ddiwedd mis Medi.

Canolfan Ymwelwyr (RSPB) - Clogwyni Ynys Lawd

Cyfleusterau sydd ar gael i’r cyhoedd o dan y Cynllun Toiledau Cymunedol yw'r rhain gyda thoiled i ddynion, merched a’r anabl. Mae cyfleusterau Newid Babanod yno hefyd. Mae'r rhain yn AGORED o 10am - 5pm o Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Toiledau Cymunedol i gael yma.

 

032 Publis toilets from car park
031 public toilets from bus stop
 • 032 Publis toilets from car park
 • 031 public toilets from bus stop
 • Parcio

  Lon St. Ffraid (LL65 2YR)

  Mae hwn yn faes mawr wrth ymyl y prif draeth ym Mae Trearddur.

  Prisiau tymhorol, Arhosiad Hir - 1 Mawrth - 31 Hydref, 7 diwrnod yr wythnos 8am-8pm

  Hyd at 4 awr £3.00, Hyd at 12 awr £4.00
  Cerbyd a threlar hyd at 12 awr £6.00

  Uchder mwyaf 6’ 6’’

  Mae toiledau cyhoeddus yma.

  Fron Towyn - (LL65 2UL)

  Mae hwn yn faes parcio arhosiad hir arall wrth adeilad yr RNLI ar ben gogleddol y prif draeth ym Mae Trearddur.

  Mae yno 56 o lefydd wedi eu marcio + 3 bae i'r anabl

  Prisiau tymhorol, Arhosiad Hir 1 Mawrth - 31 Hydref, 7 diwrnod yr wythnos 8am-8pm

  Hyd at 1 awr - 90c, Hyd at 4 awr £3.00, Hyd at 12 awr £4.00
  Cerbyd a threlar hyd at 12 awr £6.00

  Uchder mwyaf 6’ 6’’

  Lôn Isallt (LL65 2UN)

  Defnyddir yn bennaf ar gyfer parcio cerbydau a threlars cychod

  Prisiau tymhorol 1 Mawrth - 31 Hydref, 7 diwrnod yr wythnos 8am-8pm

  Hyd at 4 awr £3.00, Hyd at 12 awr £4.00
  Cerbyd a threlar hyd at 12 awr £6.00

  Mae Caban / ystafell ddosbarth a chyfleusterau newid ar gyfer chwaraeon dŵr ar gael i’w hurio

  Ynys Lawd a Chlogwyni Ynys Lawd

  Mae parcio cyfyngedig gan y fynedfa i Ynys Lawd a’r Goleudy ond mae gan y RSPB eu maes parcio eu hunain wrth Glogwyni Ynys Lawd.

  Mae'r maes parcio RSPB ar - cyf grid: SH211818 ac mae ganddo dri bae parcio i'r anabl wedi'u marcio a rheseli beiciau.

  Ceir toiledau a safle bwyta ar y safle yma .

   

  030 car park Lon Isallt
  023 boat trailer car park parking chargesl
  022 boat trailer car park
 • 030 car park Lon Isallt
 • 023 boat trailer car park parking chargesl
 • 022 boat trailer car park