Welcome to Trearddur Community Council website..

Here you will find details of the responsibilities and workings of the Community Council, as well as information about the area and links to local events.

We hope that you will find the content interesting and informative.

Please contact us if you have any questions concerning the work of the Council, if you have any concerns that you feel the Council should be aware of or where it can help or support you.

Croeso i wefan Cyngor Cymdeithas Trearddur.

Yma fe welwch fanylion am gyfrifoldebau a gwaith y Cyngor Cymuned, yn ogystal â gwybodaeth am yr ardal a dolenni i ddigwyddiadau lleol.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn geld y cynnwys yn diddorol ac addysgiadol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â gwaith y Cyngor, os oes gennych unrhyw bryderon yr ydych yn teimlo y dylai'r Cyngor fod yn ymwybodol ohonnynt neu lle gallwn helpu neu eich cefnogi.

Gwefan Gymraeg