Mae Adran Tai Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd wrthi’n ymgymryd ag ymgynghoriad cyn adolygu’r Polisi Gosod Tai Cyffredin.

Prif pwrpas yr ymgynghoriad fydd i weld os dylir gynnwys cysylltiad cymunedol o fewn y Polisi Gosod Tai Cyffredin.

Fel Cyngor Cymuned/Tref, rydym yn awyddus i glywed eich barn a’ch sylwadau.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal am wyth wythnos, a fydd yn cychwyn ar yr 17fed o Fehefin 2019 ac yn dod i ben 5ed o Awst 2019.

Gallwch ymateb yr ymgynghoriad hwn drwy gwblhau’r holiadur ar-lein, drwy’r cyswllt isod:

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-cyfredol/Holiadur-Tai-Cymdeithasol-–-Adolygur-Polisi-Gosod-Tai.aspx

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth ac edrychaf ymlaen at glywed eich syniadau.

Diolch

Caron Lloyd Jones

Dadansoddydd Ariannol a Data

Gwasanaethau Tai

Cyngor Sir Ynys Môn

( (01248) 752 204