Rydym yn casglu barn y gymuned leol ar rai agweddau or prosiect. Mae ffurflen (fer iawn!) wedi ei hatodi, a hefyd link i’r ffurflen ar lein (isod). Os medrwch lenwi hi allan eich hun a pasio hi mlaen i ffrindiau, teulu, cysylltiadau sy’n byw neu weithio ar Ynys Cybi byddwn yn gwerthfawrgi yn fawr. Y mwyaf o adborth gawn ni yna y cryfaf fydd llais y gymuned yn cael ei glywed wrth gynllunio y prosiect.

DOLEN: Holiadur Cymunedol

Diolch yn fawr,

Deio Jones

Rheolwr Prosiect: Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi
Project Manager: Ynys Cybi Landscape Partnership