Cynhelir hwn gan griw Badau Achub Bae Trearddur i godi arian ar gyfer yr RNLI. Bydd arddangosiad o lansiad ac achub, bydd nifer o stondinau , reidiau ac atyniadau o amgylch Gorsaf y Bad Achub a’r mannau agored cyfagos . Mae hwn yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan, wrth roi cipolwg ar y gwaith a wnaed gan y gwirfoddolwyr sydd yng nghriw'r RNLI.

0011
0010
0008
0007
0006
0005
0004
0003
0002
0001
  • 0011
  • 0010
  • 0008
  • 0007
  • 0006
  • 0005
  • 0004
  • 0003
  • 0002
  • 0001