Mae Menter Môn dan gynllun LEADER Ynys Môn, yn cynnal digwyddiad Amgueddfa ‘Pop Up’ Rhannu Trysorau Môn yn dderbynfa Neuadd y Dref Llangefni ar Rhagfyr y 1af 2016. Mae hwn yn syniad syn cael ei dreialu ar y diwrnod yma gan fod nifer o fynychwyr yn y Neuadd, ond nid yw’n ran or Fforwm.

Buasem yn ddiolchgar petau chi’n gallu’n cynorthwyo hefo’r treialu, felly gofynwn i chi ddod ac eitemau treftadaeth atom ar gyfer trafod nhw gyda arbeinigwr ac eraill.

Os hoffech ein hysbysu cyn y diwrnod o’r eitem neu angen rhagor o wybodaeth, ein manylion cyswllt ydi: Rob Jones, 07711269202, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a Jackie Lewis, 01248 725716, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nodwch os gwelwch yn dda nid ydym yn chwilio am eitemau hynafol.