Dyma’r newyddion diweddaraf am weithgareddau gan Gyngor Cymdeithas Trearddur.

Cynhelir hwn gan griw Badau Achub Bae Trearddur i godi arian ar gyfer yr RNLI. Bydd arddangosiad o lansiad ac achub, bydd nifer o stondinau , reidiau ac atyniadau o amgylch Gorsaf y Bad Achub a’r mannau agored cyfagos . Mae hwn yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan, wrth roi cipolwg ar y gwaith a wnaed gan y gwirfoddolwyr sydd yng nghriw'r RNLI.

0011
0010
0008
0007
0006
0005
0004
0003
0002
0001
 • 0011
 • 0010
 • 0008
 • 0007
 • 0006
 • 0005
 • 0004
 • 0003
 • 0002
 • 0001
 • -          Dydd Iau, Ebrill 26ain

  -          9:30yb – 3yh

  -          Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc)

  I gofrestru e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ffoniwch (01248) 752435 neu dilynwch y linc canlynol - https://www.eventbrite.co.uk/e/anglesey-tourism-day-dydd-twristiaeth-mon-tickets-44371257626

  Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma hyd at Ddydd Gwener 20fed o Ebrill. 

   

  Rydym yn casglu barn y gymuned leol ar rai agweddau or prosiect. Mae ffurflen (fer iawn!) wedi ei hatodi, a hefyd link i’r ffurflen ar lein (isod). Os medrwch lenwi hi allan eich hun a pasio hi mlaen i ffrindiau, teulu, cysylltiadau sy’n byw neu weithio ar Ynys Cybi byddwn yn gwerthfawrgi yn fawr. Y mwyaf o adborth gawn ni yna y cryfaf fydd llais y gymuned yn cael ei glywed wrth gynllunio y prosiect.

  DOLEN: Holiadur Cymunedol

  Diolch yn fawr,

  Deio Jones

  Rheolwr Prosiect: Partneriaeth Tirlun Ynys Cybi
  Project Manager: Ynys Cybi Landscape Partnership

  Mae Menter Môn dan gynllun LEADER Ynys Môn, yn cynnal digwyddiad Amgueddfa ‘Pop Up’ Rhannu Trysorau Môn yn dderbynfa Neuadd y Dref Llangefni ar Rhagfyr y 1af 2016. Mae hwn yn syniad syn cael ei dreialu ar y diwrnod yma gan fod nifer o fynychwyr yn y Neuadd, ond nid yw’n ran or Fforwm.

  Buasem yn ddiolchgar petau chi’n gallu’n cynorthwyo hefo’r treialu, felly gofynwn i chi ddod ac eitemau treftadaeth atom ar gyfer trafod nhw gyda arbeinigwr ac eraill.

  Os hoffech ein hysbysu cyn y diwrnod o’r eitem neu angen rhagor o wybodaeth, ein manylion cyswllt ydi: Rob Jones, 07711269202, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a Jackie Lewis, 01248 725716, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Nodwch os gwelwch yn dda nid ydym yn chwilio am eitemau hynafol.